Редакційна політика

Галузь та проблематика

Олена Онуфрієнко. Екзистенційні мотиви творчості Лесі Українки.

Антоніна Березовенко. Мовотворчість Лесі Українки.

Валентина Герасимчук. Тричі явлене кохання: як злет душі, як смерть, як воскресіння.

Лідія Голомб. Проблеми психології творчості в осмисленні І. Франка та Лесі Українки.

Лідія Подолей. Настроєвий діапазон мариністичних  циклів Лесі Українки "Подорож до моря" та "Кримські спогади". 

Малгожата Граусам. Зв'язки Лесы Українки з польською літературою.

Лідія Лук'янчук. Вплив Михайла Драгоманова на формування світогляду Лесі Українки.

Дар'я Міщенко. Модерністська інтерпретаційна модель образу Дон Жуана та мотиву донжуанства у творчості Лесі Українки.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.