Історія журналу

Редакційна колегія: М. Г. Жулинський, д-р філол. наук, акад. НАН України; Л. І. Мацько, д-р філол. наук, акад. АПН України; В. В. Німчук, д-р філол. наук, чл.-кор. НАН України; Н. С. Саєнко, канд. пед. наук, проф.; А. А. Калита, д-р філол. наук, проф.; Н. С. Шумада, д-р філол. наук,проф.; О. П. Онуфрієнко, канд. філол. наук, доц.; Р. В. Мовчан, д-р філол. наук, ст. наук. співроб.; Ю. І. Адрухович, канд. філол. наук; А. В. Березовенко, канд. філол. наук (Ph.D.), доц.; С. А. Гальченко, канд. філол. наук, ст. наук. співроб.

Рецензенти: Н. Ф. Клименко, д-р філол. наук, проф., чл.-кор. НАН України, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Г. М. Яворська, д-р філол. наук, проф., Національний інститут стратегічних досліджень

Е. П. Стоянова, д-р філол. наук, проф. Київський славістичний університет