МОВОТВОРЧІСТЬ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Антоніна Віталіївна Березовенко

Анотація


У статті розглядається мовотворчість Лесі Українки поза рамцями її літературної діяльності, на матеріалі епістоляріїв письменниці. Досліджуються мовні інновації, характерні для комунікації її родини; робиться спроба проаналізувати дискурсивні характеристики мови письменниці як практику яскравого лінгвопасіонарія.


Ключові слова


Леся Українка; мовотворчість; мовні інновації; арго; соціолект

Повний текст:

PDF

Посилання


Гундорова Т.І. Проявлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. – Львів: Літопис, 1997.

Елистратов В.С. Арго и культура // Словарь московского арго: Материалы 1980-1994 гг. Около 8000 слов, 3000 идиоматических выражений. – М.: Русские словари, 1994. – 592-674.

Елистратов В.С. Сленг как пассиолалия//Вестник МГУ. Сер. 197. Лингвистика и межкультурная коммуни-кация, 2000, №4. – С.43-48.

Забужко О.С. Міфологічна пригода жінки-Орфея і любовний дискурс: конфлікт інтерпретацій // Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій міфологій. – 3-е вид., виправл. – К.: Факт, 2007. – С.84-138.

Українка Л. Листи (1876-1897) // Зібрання творів у 12-ти т. – Т.10. – К.: Наукова думка, 1978.

Крисин Л. П. Языковая норма и речевая практика /Отечественные записки 2005, №2. – (Режим доступу: http://www.strana-oz.ru/?numid=23&article=1034).

Мала українська енциклопедія актуальної літератури. – Львів: Лілея, 1998.

Чуковский К.И. Живой как жизнь. 1962. – Реж. доступу: http://royallib.ru/read/chukovskiy_korney/givoy_kak_gizn.html#307200

Шерех, Юрій. Леґенда про український неокласицизм // Пороги й запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеологія. В 3-х т. - Т.1 – Харків: Фоліо, 1998. - С.92-139.

Berezovenko A. The New in the Prose of Yurij Andruxovyč//Die Welt der Slaven LII, 2007. - P.57 -82.

Languages and jargons: contributions to a social history of language /P.Burke, ed. – Cambridge, UK: Polity Press – Cambridge, Mass.: Blackwell, 1995.
Copyright (c) 2020 Філологічний вісник