Архіви

  • ЮРІЙ ШЕВЕЛЬОВ — філолог, мислитель, інтелігент
    № 1 (2011)

    Збірник вміщує наукові праці, в яких досліджується доробок Ю.В.Шевельова, інтелектуальна взаємодія видатного гуманітарія ХХ століття з сучасниками в контексті епохи. Автори статей аналізують і розвивають його наукові підходи, зокрема в царині соціолінгвістики; спеціальну увагу приділено питанням духовного суверенітету творчої особистості, а також еміграції, громадянської та національної ідентичності ученого. Видання розраховане на філологів, фахівців з гуманітарних дисциплін, буде цікаве всім, хто займається розвитком української науки.