ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ В ОСМИСЛЕННІ І. ФРАНКА ТА ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Лідія Голомб

Анотація


Статтю присвячено аналізу психологічних аспектів художньої творчості в рецепції Івана Франка та Лесі Українки. В ній здійснено типологічне зіставлення творів митців, виявлено спільне та відмінне в осмисленні письменниками творчого процесу.


Ключові слова


художня творчість; творчий процес; психологічні проблеми; типологічні аспекти;

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондар Л. Відлуння (штрих до взаємин Івана Франка та Лесі Українки) // «З його духа печаттю...». Збірник наукових праць на пошану професора Івана Денисюка. – Т.1. – Львів, 2001. – С.236-241.

Драй-Хмара М. Поема Лесі Українки «Віла-посестра» на тлі сербського та українського епосу // Михайло Драй-Хмара. Літературно-наукова спадщина. – К.: Наук. думка, 2002. – С.152-202.

Тихолоз Б. Психодрама Івана Франка в дзеркалі рефлексійної поезії (студії). – Львів, 2005.

Українка Леся. Твори: У 10-ти т. – К.: Дніпро, 1965.

Українка Леся. Твори: У 10-ти т. – К.: Дніпро, 1963.

Франко І. Леся Українка // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1981. – Т.31 – С. 254-274.

Франко І. Зібрання творів: У 50 - ти т. – К.: Наукова думка, 1976.
Copyright (c) 2020 Філологічний вісник