ВПЛИВ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА НА ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Лідія Лук’янчук

Анотація


У статті проаналізовано світоглядні позиції Лесі Українки, сформовані під впливом дядька поетеси, її порадника і вчителя, авторитетного громадського діяча і науковця, Михайла Петровича Драгоманова.
Історія дружніх стосунків цих мислителів та світоглядна еволюція письменниці простежена на матеріалі багатого листування.


Ключові слова


світогляд; мислитель; матеріалізм; національна ідея; еволюція;

Повний текст:

PDF

Посилання


Багаліка Ю.О. Історичні погляди Лесі Українки: Автореф. дис... канд. істор. наук. – К., 2000. Реж. доступу: https:// library.org.ua/sectsons-lood/php.

Голубенко Н.О. Навчання у листах // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2007. – №12. – C.19- 20.

Драгоманов М.П. Вибране : «…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні». – К., 1991. – C. 605-618.

Драй-Хмара М. Леся Українка. Життя і творчість // Драй-Хмара М. Літературно-наукова спадщина. –К., 2002. – C. 226.

Козачок Я. Світогляд та естетика мислення Лесі Українки в давніх і новіших інтерпретаціях. – К., 2008. – С.73-83. (Реж. доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/

Soc_Gum/Lukrsuch/2008_4_2/R 1/Kozachok.pdf).

Косач-Кривинюк О. П. Леся Українка. Хронологія життя і творчості / Автор проекту та відповідальний за випуск Сташенко. – Репрент. вид. – Луцьк, 2006.

Кузьминець Ю.О. Історизм світогляду Лесі Українки // Пам`ять століть. – 1999. – №3. – C. 137-149.

Лисяк-Рудницький І. Драгоманов як політичний теоретик // Історичні есе: У 2 т. – Т.1 / Перек. з англ. – К.,1994. – С. 299-348.

Леся Українка // Зеров М. Твори: У 2 т. – Т.2. – К., 1990. – С.362-364.

Погребенник В.Ф. Михайло Драгоманов і Леся Українка: результативність ідейно-творчого спілкування // Перші міжнародні драгоманівські читання: Матеріали/ Укл. І. Волинка, В. Сергієнко, Л. Макаренко. – К., 2003. – Вип.1. – С.180-185.

Спогади про Лесю Українку. – Вид. 2-е, доп. – К., 1971.

Трофімчук Т. Вплив Олени Пчілки та Михайла Драгоманова на формування історичних поглядів Лесі Українки // Минуле та сучасне Волині та Полісся. Олена Пчілка та родина Косачів в історії інтелектуальної еліти України та Волині: матеріали ХХХІІІ Всеукр. іст.-краєзн. наук. конф., присвяченої 160-річчю від дня народження Олени Пчілки та 60-річчю з часу створення Колодяжнен. літ.-мемор. музею Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – Вип. 33 – С.72-73.

Українка Леся. Зібрання творів: У 12 т. – Т.10. – К., 1978.

Филипович П.П. Леся Українка // Літературно-критичні статті. – К.,1991. – C.105-116.

Франко І. Зібрання творів: У 50-ти т. – Т.31. – К., 1981. – С. 262.

Волинський І. Взаємини Лесі Українки і Михайла Драгоманова. – Тернопіль, 1991. – С. 52-53. Реж. доступу:https:// www.dragomanov.info/vzaemsne -slesejukr.htnil.

Лозинська Я., Хруцький А. Михайло Драгоманов – великий український теоретик. – К., 2011. Режим доступу: http:// ditext/com.

Незбагнена велич Лесі Українки в дослідженнях і критиці/ Бібліографічний показчик. – Луцьк, 2010. Реж. доступу: ua.convdocs.org/docs/index – 204133.ntml; www.pdffactory.com.
Copyright (c) 2020 Філологічний вісник