МОДЕРНІСТСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ОБРАЗУ ДОН ЖУАНА ТА МОТИВУ ДОНЖУАНСТВА У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Дар’я Міщенко

Анотація


Стаття присвячена проблемі змалювання образу Дон Жуана, рецепції цього образу Лесею Українкою у стильовому полі модернізму. Висвітлено основні засадничі принципи інтерпретації сюжету про Дон Жуана та структурні характеристики цього мандрівного сюжету.


Ключові слова


рецепція; літературна інтерпретація; художній образ; «вічний мотив»; мотив донжуанства;

Повний текст:

PDF

Посилання


Агєєва В. Поетеса зламу століть. Творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації: [монографія]. – К.:Либідь, 1999.

Антофійчук В., Нямцу А. Проблеми поетики традиційних сюжетів та образів у літературі. – Чернівці: Рута, 1997.

Журавская И.Е. Леся Украинка и зарубежные литературы. – Москва: Наука, 1968.

Кухар Р.В. До джерел драматургії Лесі Українки. – Ніжин: Б.в., 2000.

Наумович С. «Камінний господар» і «Дон Жуан» (Розділ із дисертації «Два Дон Жуани - французький і український») // Леся Українка. 1871-1971. Збірник праць на сторіччя поетки. - Філадельфія, 1971-1980. - С. 93 – 127.

Ненадкевич Є. Українська версія світової теми про Дон Жуана в історично-літературній перспективі / Українка Леся. Твори: В 11 Т. – К.: Книгоспілка, 1927. – Т.ХІ. –170с.: (154) примітки. – С.7-42.

Нямцу А. Е. Миф и легенда в мировой литературе:

теоретические и историко-литературные аспекты традиционализации. – Ч.1. – Черновцы: Черновицкий государственный университет им. Ю. Федьковича, 1992.

Українка Леся. Камінний господар. - К.: Дніпро, 1965.

Українка Леся. Лист до А.Ю.Кримського. /Кримський А. Розвідки, статті та замітки. І – ХХУІІ. – К.:Книгоспілка, 1928. – С. 365-367.

Українка Леся. Лист до О.Кобилянської /Леся Українка. Твори в 5 -ти томах. – Т.5 . – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1956. – С. 444 –445.

Чорноіваненко Є.М. Тип літератури і тип художньо-літературної свідомості в літературному процесі. Автореферат на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук. – К., 2002.

Шевчук М.В. Особливості рецепції мотиву Дон Жуана в українській та російській літературах початку ХХ століття // Вісник Житомирського державного педагогічного університету ім. І. Франка. – 2002. – № 11. – С.214 – 216.
Copyright (c) 2020 Філологічний вісник