Філологія як філософія Юрія Шевельова

Автор(и)

  • Антоніна Віталіївна Березовенко НТУУ "КПІ", Ukraine

Ключові слова:

Юрій Шевельов, філософія Шевельова

Анотація

В останніх мемуарах «Я, Мене, Мені і довкруги» Ю. Шевельов говорить, що він завжди був філологом.  Така самоідентифікація, що не потерпіла впродовж життя модифікацій, і є, власне кажучи, його філософією.  Свій довгий вік Шевельов прожив у науці.  Він справді - людина-вік.  Всі шукання, сплески і відкриття лінгвістичної та філософської думки ХХ століття були контекстом і складником його творчості.  На відміну від багатого на війни і революції бурхливого століття, в якому він жив, науковий шлях самого Шевельова лишався напрочуд прямим.  Не застиглим, а саме прямим.  Очевидно тому, що він - як і казав про себе - завжди залишався перш за все філологом.  Філологія була філософією його життя.

Біографія автора

Антоніна Віталіївна Березовенко, НТУУ "КПІ"

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та культури

Посилання

Гаспаров Б. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. - М.: Новое литературное обозрение, 1996. – 352с.

Сахаров А. Воспоминания (1978 – 1989). 1989 (http://www.sakharov-archive.ru/Raboty/Gorkiy_Sod.htm)

Шевельов Ю. Олександер Потебня і українське питання. Спроба реконструкції цілісного образу науковця / Перкл. з англ. О. Соловей // О. Потебня. Мова – Національність - Денаціоналізація. Статті і фрагменти / Українська Вільна Академія Наук у США; упорядкування і вступна стаття Юрія Шевельова. – Нью-Йорк, 1992. – С. 7-46.

Шевельов Ю. О.О. Потебня і стандарт української літературної мови // Мовознавство. 1992 – Ч.2 – С. 67-74; Ч.3 – С. 57-68. // Юрій Володимирович Шевельов (Юрій Шерех). Матеріали до бібліографії. - с.85

Шевельов Ю. Покоління двадцятих років в українському мовознавстві // Зап. НТШ. Пр. Істор.-філос. Секції. Т. CLXXIII: Зб. На пошану українських учених, знищених большевицькою Москвою / Ред. Марія Овчаренко. – Париж; Чікаго, 1962. – С. 309-332 // Юрій Володимирович Шевельов (Юрій Шерех). Матеріали до бібліографії. - С.59

Шевельов Ю. Проблеми мови соціальної драми // За якість художньої мови / Академія наук Української РСР. Наук. Ін-т мовознавства. – Харків, 1934 [?] . – С. [?] // Юрій Володимирович Шевельов (Юрій Шерех). Матеріали до бібліографії. - С. 42.

Шевельов Ю. Спірантизація *g / Переклад з англійської С.С.Єрмоленко // Мовознавство. – 1994. - №1. с. 3-14. // Юрій Володимирович Шевельов (Юрій Шерех). Матеріали до бібліографії. - (385)

Шевельов Ю. Українська мова у першій половині двадцятого століття (1900-1941). Стан і статус // Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології. У 3-х томах. - Харків: Фоліо, 1998. - Т.3. - С.250- 363.

Шерех Ю. Василь Курилик і двадцяте сторіччя // Пороги й запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології. - Харків, Фоліо, 1998. Т.3, с. 162-200, с.186, 199

Шерех Ю. Нарис сучасної української мови. - Мюнхен: Молоде життя, 1951, С. 276. (402 с)

Шерех Ю. Прологомена до вивчення мови та стилю Г. Сковороди // Поза книжками і з книжок. Київ: Час, 1998. –

C. 393 – 436. С. 428

Шерех Ю. Третя сторожа. Література. Мистецтво. Ідеології. Балтимор-Торонто: Українське незалежне видавництво «Смолоскип» ім. В.Симоненка, 1991. - С. 205-237, с.224. а також 227

Юрій Володимирович Шевельов (Юрій Шерех). Матеріали до бібліографії / Упоряд. А. Даниленко, Л. Чабан. – Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук у США, Інститут літератури ім. Т.Шевченка НАНУ, 1998. - 199 с. [скор.: Юрій Володимирович Шевельов (Юрій Шерех). Матеріали до бібліографії].

Shevelov G. A Latent Phoneme in Making: The Affricate Ž in Slavic // Miscelánea homenaje á André Martinet: ‘Estructuralismo e historia’: 1 / Ed. Por. D. Catala1án 1957. – pp. 251-276 // Ю. В. Шевельов (Юрій Шерех). Матеріали до бібліографії, C.55

Shevelov G. A Historical Phonology of Ukrainian Language. – Heidelberg: Carl Winner Universitatsverlag, 1979. VI + 809 pp // Юрій Володимирович Шевельов (Юрій Шерех). Матеріали до бібліографії.

Shevelov G. A Prehistory of Common Slavic: The Historical Phonology of Common Slavic. – New York: Columbia University Press, 1965. – XX + 662 pp. // Юрій Володимирович Шевельов (Юрій Шерех). Матеріали до бібліографії. С.61

Shevelov G. In and around Kiev: Twenty-two Studies and Essays in Eastern Slavic and Polish Linguistics and Philology. Heidelberg: Carl Winter Universitatsverlag? 1991/ - VI +412. // Юрій Володимирович Шевельов (Юрій Шерех). Матеріали до бібліографії. (c. 83)

Shevelov G. On and around a Simile in Shevchenko’s poetry // In working Order: Essays Presented to G. S.N. Luckyj /Ed. E.N. Burtynsky and R. Lindheim. – Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1990. – P. 9-20. // Юрій Володимирович Шевельов (Юрій Шерех). Матеріали до бібліографії. (c.83)

Shevelov G. On the So-Called Signature of Quinn Ann of France (1063) // Linguistics and Literary Studies in Honor of Archibald A. Hill / Ed. Mohammad Ali Jazayery, Edgar C. Polome, and Herner Winter. – The Hague: Mouton, 1978. – Vol. IV. – p. 249-256 // Юрій Володимирович Шевельов (Юрій Шерех). Матеріали до бібліографії.

Shevelov G. The Structure of the Root in Modern Russian // SEEJ – Vol. XV, N2. 1957. p. 106-124 // Юрій Володимирович Шевельов (Юрій Шерех). Матеріали до бібліографії. (117)

Shevelov G. Up or Out?: З проблематики формування українського числівника як частини мови // ІІІ Міжнародний конгрес україністів, Харків, 26-29 серпня 1996 р.: Мовознавство: Тези та повідомлення / Відп. ред. А.Івченко, О.Тараненко; упорядн. С.Вакуленко і А.Даниленко. – Харків: Око, 1996. – С.94-98 // Юрій Володимирович Шевельов (Юрій Шерех). Матеріали до бібліографії. с.96)

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-10-28