Філологія як філософія Юрія Шевельова

Антоніна Віталіївна Березовенко

Анотація


В останніх мемуарах «Я, Мене, Мені і довкруги» Ю. Шевельов говорить, що він завжди був філологом.  Така самоідентифікація, що не потерпіла впродовж життя модифікацій, і є, власне кажучи, його філософією.  Свій довгий вік Шевельов прожив у науці.  Він справді - людина-вік.  Всі шукання, сплески і відкриття лінгвістичної та філософської думки ХХ століття були контекстом і складником його творчості.  На відміну від багатого на війни і революції бурхливого століття, в якому він жив, науковий шлях самого Шевельова лишався напрочуд прямим.  Не застиглим, а саме прямим.  Очевидно тому, що він - як і казав про себе - завжди залишався перш за все філологом.  Філологія була філософією його життя.

Ключові слова


Юрій Шевельов; філософія Шевельова

Повний текст:

PDF

Посилання


Гаспаров Б. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. - М.: Новое литературное обозрение, 1996. – 352с.

Сахаров А. Воспоминания (1978 – 1989). 1989 (http://www.sakharov-archive.ru/Raboty/Gorkiy_Sod.htm)

Шевельов Ю. Олександер Потебня і українське питання. Спроба реконструкції цілісного образу науковця / Перкл. з англ. О. Соловей // О. Потебня. Мова – Національність - Денаціоналізація. Статті і фрагменти / Українська Вільна Академія Наук у США; упорядкування і вступна стаття Юрія Шевельова. – Нью-Йорк, 1992. – С. 7-46.

Шевельов Ю. О.О. Потебня і стандарт української літературної мови // Мовознавство. 1992 – Ч.2 – С. 67-74; Ч.3 – С. 57-68. // Юрій Володимирович Шевельов (Юрій Шерех). Матеріали до бібліографії. - с.85

Шевельов Ю. Покоління двадцятих років в українському мовознавстві // Зап. НТШ. Пр. Істор.-філос. Секції. Т. CLXXIII: Зб. На пошану українських учених, знищених большевицькою Москвою / Ред. Марія Овчаренко. – Париж; Чікаго, 1962. – С. 309-332 // Юрій Володимирович Шевельов (Юрій Шерех). Матеріали до бібліографії. - С.59

Шевельов Ю. Проблеми мови соціальної драми // За якість художньої мови / Академія наук Української РСР. Наук. Ін-т мовознавства. – Харків, 1934 [?] . – С. [?] // Юрій Володимирович Шевельов (Юрій Шерех). Матеріали до бібліографії. - С. 42.

Шевельов Ю. Спірантизація *g / Переклад з англійської С.С.Єрмоленко // Мовознавство. – 1994. - №1. с. 3-14. // Юрій Володимирович Шевельов (Юрій Шерех). Матеріали до бібліографії. - (385)

Шевельов Ю. Українська мова у першій половині двадцятого століття (1900-1941). Стан і статус // Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології. У 3-х томах. - Харків: Фоліо, 1998. - Т.3. - С.250- 363.

Шерех Ю. Василь Курилик і двадцяте сторіччя // Пороги й запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології. - Харків, Фоліо, 1998. Т.3, с. 162-200, с.186, 199

Шерех Ю. Нарис сучасної української мови. - Мюнхен: Молоде життя, 1951, С. 276. (402 с)

Шерех Ю. Прологомена до вивчення мови та стилю Г. Сковороди // Поза книжками і з книжок. Київ: Час, 1998. –

C. 393 – 436. С. 428

Шерех Ю. Третя сторожа. Література. Мистецтво. Ідеології. Балтимор-Торонто: Українське незалежне видавництво «Смолоскип» ім. В.Симоненка, 1991. - С. 205-237, с.224. а також 227

Юрій Володимирович Шевельов (Юрій Шерех). Матеріали до бібліографії / Упоряд. А. Даниленко, Л. Чабан. – Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук у США, Інститут літератури ім. Т.Шевченка НАНУ, 1998. - 199 с. [скор.: Юрій Володимирович Шевельов (Юрій Шерех). Матеріали до бібліографії].

Shevelov G. A Latent Phoneme in Making: The Affricate Ž in Slavic // Miscelánea homenaje á André Martinet: ‘Estructuralismo e historia’: 1 / Ed. Por. D. Catala1án 1957. – pp. 251-276 // Ю. В. Шевельов (Юрій Шерех). Матеріали до бібліографії, C.55

Shevelov G. A Historical Phonology of Ukrainian Language. – Heidelberg: Carl Winner Universitatsverlag, 1979. VI + 809 pp // Юрій Володимирович Шевельов (Юрій Шерех). Матеріали до бібліографії.

Shevelov G. A Prehistory of Common Slavic: The Historical Phonology of Common Slavic. – New York: Columbia University Press, 1965. – XX + 662 pp. // Юрій Володимирович Шевельов (Юрій Шерех). Матеріали до бібліографії. С.61

Shevelov G. In and around Kiev: Twenty-two Studies and Essays in Eastern Slavic and Polish Linguistics and Philology. Heidelberg: Carl Winter Universitatsverlag? 1991/ - VI +412. // Юрій Володимирович Шевельов (Юрій Шерех). Матеріали до бібліографії. (c. 83)

Shevelov G. On and around a Simile in Shevchenko’s poetry // In working Order: Essays Presented to G. S.N. Luckyj /Ed. E.N. Burtynsky and R. Lindheim. – Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1990. – P. 9-20. // Юрій Володимирович Шевельов (Юрій Шерех). Матеріали до бібліографії. (c.83)

Shevelov G. On the So-Called Signature of Quinn Ann of France (1063) // Linguistics and Literary Studies in Honor of Archibald A. Hill / Ed. Mohammad Ali Jazayery, Edgar C. Polome, and Herner Winter. – The Hague: Mouton, 1978. – Vol. IV. – p. 249-256 // Юрій Володимирович Шевельов (Юрій Шерех). Матеріали до бібліографії.

Shevelov G. The Structure of the Root in Modern Russian // SEEJ – Vol. XV, N2. 1957. p. 106-124 // Юрій Володимирович Шевельов (Юрій Шерех). Матеріали до бібліографії. (117)

Shevelov G. Up or Out?: З проблематики формування українського числівника як частини мови // ІІІ Міжнародний конгрес україністів, Харків, 26-29 серпня 1996 р.: Мовознавство: Тези та повідомлення / Відп. ред. А.Івченко, О.Тараненко; упорядн. С.Вакуленко і А.Даниленко. – Харків: Око, 1996. – С.94-98 // Юрій Володимирович Шевельов (Юрій Шерех). Матеріали до бібліографії. с.96)
Copyright (c) 2020 Філологічний вісник