№ 1 (2011)

ЮРІЙ ШЕВЕЛЬОВ — ФІЛОЛОГ, МИСЛИТЕЛЬ, ІНТЕЛІГЕНТ

Збірник вміщує наукові праці, в яких досліджується доробок Ю.В.Шевельова, інтелектуальна взаємодія видатного гуманітарія ХХ століття з сучасниками в контексті епохи. Автори статей аналізують і розвивають його наукові підходи, зокрема в царині соціолінгвістики; спеціальну увагу приділено питанням духовного суверенітету творчої особистості, а також еміграції, громадянської та національної ідентичності ученого.
Видання розраховане на філологів, фахівців з гуманітарних дисциплін, буде цікаве всім, хто займається розвитком української науки.

Зміст

Статті

Політичний дискурс у добу змін (на прикладі концептуальної метафори міжособистісних взаємин) Без заголовку
Галина Михайлівна Яворська 8-19
Роль спадщини Ю.Шевельова у вивченні українського субстандарту Без заголовку
Леся Олексіївна Ставицька 20-27
Філологія як філософія Юрія Шевельова Без заголовку
Антоніна Віталіївна Березовенко 28-42
Фатальна амбівалентність (Микола Хвильовий у світлі документів ҐПУ) Без заголовку
Юрій Іванович Шаповал 43-89
Юрій Шевельов та Дмитро Чижевський: епістолярна спадщина мислителів минулого Без заголовку
Ірина Вікторівна Валявко 90-154