Фатальна амбівалентність (Микола Хвильовий у світлі документів ҐПУ)

Автор(и)

  • Юрій Іванович Шаповал Інститут політичних і етнонаціональних досліджень Національної Академії наук України ім. І. Ф. Кураса, Ukraine

Ключові слова:

українська література, історія, ідеологія, тоталітаризм, націоналізм, творча особистість.

Анотація

У статті розглядається суспільна діяльність Миколи Хвильового -письменника, творчість якого досліджував Ю.Шевельов, - у історико-політичному контексті. Увагу сфокусовано і на ширшій проблемі - взаємодії митця і влади тоталітарної держави. Спираючись на багатий архівний матеріал,  автор представляє природу цієї взаємодії та характер її впливу на українську  інтелігенцію у довоєнний період, висвітлює коріння феномену розстріляного відродження.  Відповідно, своє історичне обгрунтування і пояснення дістають причини реалізації інтелектуального потенціалу учених калібру Ю.Шевельова поза межами України.

Біографія автора

Юрій Іванович Шаповал, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень Національної Академії наук України ім. І. Ф. Кураса

Доктор історичних наук, професор, керівник Центру історичної політології, завідувач відділу політології

Посилання

Грабович Г. Тексти і маски. - Київ: Критика, 2005.

Гречанюк С. День повернення Миколи Хвильового //Українська мова і література в школі. - 1987. - №12. - С. 17-26.

Дзюба І.М. Микола Хвильовий // З криниці літ. - У 3 т. - Т.3. - Київ: В Д “Києво-Могилянська академія”, 2007. - С.261-323.

Дніпровський I. Літературні стрічі (пам’ятка для мемуарів). Щоденник/Публікація М.Наєнка // Літературна Україна. - 1989. - 31 серпня.

Досвітній О., Хвильовий М., Яловий М. Заява групи комуністів-членів “Вапліте” // Вісті ВУЦВК. - 1926. - 4 грудня.

Єфремов С. О. Щоденники, 1923-1929. - Київ: Рада, 1997.

Коваль В. Сталінський вирок Миколі Хвильовому // Літературна Україна. - 1988. - № 49.

Костюк Г. Зустрічі і прощання. Спогади. Книга перша. - Едмонтон: Канадський інститут українських студій, Альбертський університет, 1987.

Куліш М. Лист до Харк. Облпрокуратури. Слідчому т. Кушарському // М. Хвильовий. Твори в 5 т. - Т.5. - Нью-Йорк — Балтімор - Торонто: Об’єднання Українських Письменників “Слово” і Українське Видавництво “Смолоскип” ім. В.Симоненка, 1986. - С. 150.

Куліш В. Слово про будинок “Слово”. Спогади. - Торонто: Накладом Видавництва “Гомін України”, 1966.

Любченко А. Вибрані твори. - Київ: Смолоскип, 1999.

Любченко А. Спогади про Хвильового (із записної книжки) // Ю.Луцький. Ваплітянський збірник / Канадський Інститут Українських Студій. - Едмонтон: Мозаїка, 1977. - С.33-46.

Маланюк Є. Нотатники (1936-1968). Документально-художнє видання. - Київ: Темпора, 2008.

Мукомела О. Творець досвітньої симфонії // Знання та праця. - 1989 - №6. - С.11-13.

Наша відповідь – сміливіше йти вперед. Промова тов. І. Микитенка // М. Хвильовий. Твори у 5 т. - Т. 5. — Нью-Йорк — Балтімор - Торонто: Об’єднання Українських Письменників “Слово” і Українське Видавництво “Смолоскип” ім. В.Симоненка, 1986. - С.137-140.

Некролог “М.Г.Хвильовий” // М. Хвильовий. Твори в 5 т. - Т.5. — Нью-Йорк — Балтімор — Торонто: Об’єднання Українських Письменників “Слово” і Українське Видавництво “Смолоскип” ім. В.Симоненка, 1986. - С.129-130.

Панч П. На калиновім мості. Повість минулих літ // Повісті. Оповідання. Гуморески. Казки. - Київ: Наукова думка, 1985. - С.231-470.

Плющ Л. Його таємниця, або “Прекрасна ложа” Хвильового. - Київ: Факт, 2006.

Самчук У. “Відповідь Ніночці”// Документ доби: публіцистика Уласа Самчука 1941-1943 років / Упоряд. А. Жив’юк. - Рівне, 2008. - С. 206-208.

Сенченко А. Небезпека нової інтервенції та український фашизм // Більшовик України. - 1934. - № 1. - С.91-111.

Смолич Ю. ВАПЛІТЕ і я // Літературна Україна. - 1987. - № 39.

Сталін Й. В. Тов. Кагановичу та іншим членам ПБ ЦК КП(б)У // Твори. Т.8 - Київ: Політвидав України, 1949. - С.152-153.

Ушкалов О. “Драстуй, Юліане Шпол!” // Шпол Ю. Вибрані твори. - Київ: Смолоскип, 2007. - С. 5-27.

Хвильовий М. Апологети писаризму // Твори у 2 т. - Т.2 - Київ: Дніпро, 1990. - С.515-575.

Хвильовий М. А хто ще сидить на лаві підсудних? (До процесу "Спілки визволення України") // Харківський пролетар. - 1930а. - 16 березня.

Хвильовий М. За щоденником С.О.Єфремова – вождя, академіка, "совісті землі української", що палахкотить "великим полум'ям" // Харківський пролетар. - 1930б. - 25 березня.

Хвильовий М. Камо грядеши // Твори у 2 т. - Т.2. - Київ: Дніпро, 1990. - С.390-421.

Хвильовий М. Листи до Миколи Зерова // Твори у 2 т. - Т.2. — Київ: Дніпро, 1990. - С.840-881.

Хвильовий М. Лист до редакції // Комуніст. - 1928. - 29 лютого.

Хвильовий М. Передмова і вступні слова до першого тому його “Вибраних творів” 1932 р. // Твори у 5 т. - Т. 4 - Нью-Йорк - Балтімор - Торонто: Об’єднання Українських Письменників “Слово”, Українське Видавництво “Смолоскип” ім. В. Симоненка, 1983. - С. 617-633.

Хвильовий М. Україна чи Малоросія? // Твори у 2 т. - Т.2 - Київ: Дніпро, 1990. - С.576-621.

Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи. - Київ: Абрис, 1997.

Шевельов Ю. Про памфлети Миколи Хвильового // М. Хвильовий. Твори в 5 т. - Т.4. - Нью-Йорк — Балтімор — Торонто: Об’єднання Українських Письменників “Слово” і Українське Видавництво “Смолоскип” ім. В.Симоненка, 1983. - С. 7-63.

Шпол Ю. Вибрані твори. - Київ: Смолоскип, 2007.

XI з'їзд КП(б)У. 5–15 червня 1930 р. Стенографічний звіт. - Харків: Партвидав, 1930.

Shapoval Yu. "On Ukrainian Separatism" A GPU Circular of 1926 // Harvard Ukrainian Studies. - 1994. - Vol. XVIII. - # ¾. - Р. 275-302.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-10-28