Юрій Шевельов та Дмитро Чижевський: епістолярна спадщина мислителів минулого

Автор(и)

  • Ірина Вікторівна Валявко Інститут філосософії Національної академії наук України ім.Г.Сковороди, Ukraine

Ключові слова:

українська література, мислитель, тексти, архів, архівна спадщина, україністика,

Анотація

У назві моєї статті зазначено «нотатки до біографії двох мислителів», і  я хотіла би підкреслити, що все вищесказане є дійсно лише «нотатками», які  не претендують на вичерпну повноту. Адже в невеликій статті не можна розглянути всі аспекти життя, діяльності та взаємовідносин цих двох видатних вчених, так само як і проаналізувати їхній внесок до розвитку україністики. Це лише одна з перших спроб звернути увагу українського читача на архівну спадщину цих мислителів, яка, сподіваюсь, матиме продовження. І останнє. Говорячи про повернення до нашої культурної ойкумени таких імен як Дмитро Чижевський та Юрій Шевельов, слід пам’ятати, що цей процес, який розпочався у 90-х роках  й досі  триває, проходячи певні стадії, пов'язаний, в першу чергу, зі сприйняттям та переосмисленням спадщини цих видатних вчених, отже, насамперед з умінням прочитати їхні тексти, критично оцінити і вписати в сучасну наукову структуру. Що нам і належить ще зробити.

Біографія автора

Ірина Вікторівна Валявко, Інститут філосософії Національної академії наук України ім.Г.Сковороди

Кандидат філософських наук, старший науковий співробітник

Посилання

Ю.Шевельов (Юрій Шерех). Я—мене—мені…(і довкруги). Спогади в 2-х томах. Т.2 В Європі. – Харків-Нью-Йорк, 2001.

Юрій Шевельов. Зустрічі з Романом Якобсоном. //Сучасність №12 за 1994 рік, С. 93-128. В цій статті Юрій Володимирович достатньо детально описав суть конфлікту з Романом Якобсоном і наслідки, які цей конфлікт мав для його кар’єри в Америці.

Дмитрий Иванович Чижевский. Избранное в 3 томах. Т.1 Материалы к биографии (1894-1977). Москва, 2007. В усіх споминах, що подаються в тексті -- переклад з російської мови на українську зроблено Автором статті.

J.Bojko-Blochyn. Dmytro Ivanovich Chyzhevsky. – Heidelberg: Carj Winter. Universitatsverlag. – 1988.

Г.Грабович, М.С.Флаєр. Юрій Шевельов (1908-2002). До сороковин смерті.//Свобода №20 за 17.05.2002.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-10-28