Філологічний вісник.


Зображення домашньої сторінки журналу

     Уміщено праці, в яких досліджено доробок письменниці у різних аспектах - літературознавчому, культурологічному, лінгвістичному, історичному, філософському. Структурні та змістові особливості текстів Лесі Українки розглянуто і як феномен національно специфічний, і як такий, що є глибоко зануреним у світову культурну традицію з погляду їх ідейної спрямованості, сюжетних ліній, мотивів та філософського звучання.

     Приділено увагу дослідженню особистісних характеристик Лесі Українки як творця, мислителя. громадського діяча; людини, якій не були чужими ідеологічні шукання сучасної їй доби.

     Для філологів, істориків, а також усіх, хто цікавиться творчістю Лесі Українки.